instagram

Kayako

Model Test “Kayako”
For Trend models management

Photo: Rostyslav Brenych – @brenych.r, @koolberk
Model: Kayako Higuchi – @ka.ya.ko
Agency: Trend models management – @trendmodelsmgmt
Assistent: Vladimyr Babunych – @da_fayder
Barcelona. Spain