instagram

Anastasia K

Model test “Anastasia K”
For Ok’s models management

Photo\style: Rostyslav Brenych – @brenych.r

Model: Anastasia Kalynivska – @9ferten

Agency: Ok’s models management – @oksmodelsfamily

Make up: Olga Zayarnaya – @olga.zayarnaya

Assistent: Vladymyr Babunych – @da_feyder

Backstage: Roman Gevkach – @romeo.knight.the.1

Lviv. Ukraine. 2018