instagram

Sofi K

Model test “Sofi K”
For Ok’s models management

Photo: Rostyslav Brenych – @brenych.r

Model: Sofi K – @so_prada_

Agency: Ok’s models management – @oksmodelsfamily

Make up: Olga Zayarnaya – @olga.zayarnaya

Backstage\Assistent: Roman Gevkach – @romeo.knight.the.1

Lviv. Ukraine. 2018