instagram

Ivanna G

Model test “Ivanna G”
For Bravo models management

Photo\style: Rostyslav Brenych – @brenych.r

Model: Ivanna G

Agency: Bravo models management – @bravo_models

Assistent: Vladymyr Babunych – @da_feyder

Backstage: Roman Gevkach – @romeo.knight.the.1

Lviv. Ukraine. 2018

Web site development by Ryska Digital Agency