instagram

Model test “Anna P”

Model test “Anna P”
Ph|Vid|Style: @brenych.r @koolberk
Model: @prushanskaya
Retouching: @riverhelen
Assistant: Liubomyr Romanyk

Short fashion film on IGTV

Web site development by Ryska Digital Agency