instagram

Model test “Florencia Chiaramoni”

Model test “Florencia Chiaramoni”
Ph|Vid|Style: @brenych.r @koolberk
Model: @florchiaramoni
Agency: @fifthmodels
Assistent: Liubomyr Romanyk

Short fashion film on IGTV

Web site development by Ryska Digital Agency